OFERTA SPECJALNA

50%

RABATU

lub

Sprawozdanie ze stanu RODO
w twojej firmie - GRATIS!!!

Powyższy dokument to jednorazowe opracowanie dokumentu. Sprawozdanie w głównej mierze weryfikuje czy procedury i dokumenty związane ze zmianą przepisów z zakresu Ochrony Danych Osobowych zostały wdrożone w sposób prawidłowy. Dokument przeznaczony jest aby: określić stopień wdrożonych przygotowań do RODO, wyłonić ewentualne błędy i braki w dokumentacji, nakreślić zakres prac koniecznych do przygotowania, przygotować się do kontroli Urzędu Ochrony Danych


WYMIERNE KORZYŚCI

Stała opieka specjalistów oraz doradztwo w prowadzeniu korespondencji z UODO

Wszystkie wymagane produkty dostępne będą na indywidualnym koncie na platformie.

Nowe produkty będą automatycznie dodawane na platformę bez dodatkowych opłat (podczas trwania umowy)

Bieżące aktualizacje wszystkich produktów zgodnie z wytycznymi UODO.

Zapewnione bezpieczeństwo w zakresie Ochrony Danych Osobowych

Jedno szkolenie do wyboru (dla Administratora, Inspektora ODO lub osoby przetwarzającej dane)

Otrzymają Państwo także wzory klauzul informacyjnych do zastosowania w danej sytuacji (np.: dla pracownika, do rekrutacji), wzory umów powierzania danych oraz zgody na przetwarzanie danych.

Doradztwo telefoniczne w codziennych sprawach związanych z RODO oraz rzetelnie sporządzona dokumentacja